ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ VRIκα!2013 ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ

Ελληνικά

Παρακαλούμε όπως βρείτε συνημμένα όλη την ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα υποτροφιών VRIκα!2013

Πληροφορίες και αιτήσεις στην ιστοσελίδα:
http://www.ifa.gr/index.php/el/etudes-en-fr-gen/bourses-vrika
Για περισσότερες διευκρινήσεις ή πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην κα Elsa Naccache, τηλ. : 2103398735 ή στο mail : vrika@ifa.gr